Succes met zorgketens

Zorg hoort rondom de klant te worden georganiseerd en niet rondom zorgorganisaties. Een nobel streven, maar in de praktijk ingewikkeld om een dergelijk (her)ontwerp van cliëntlogistiek in uw organisatie gestalte te geven. Nog ingewikkelder wordt het wanneer het niet gaat om de werkprocessen van één organisatie, maar van een keten van (regionale) organisaties. Temeer daar al die ketenpartners eerst een verantwoordelijkheid hebben voor de eigen organisatie en daarna pas voor de keten én de laatste jaren juist zijn gestimuleerd om te concurreren. Toch zult u met het toenemend aantal zorgketens steeds vaker tegen dergelijke samenwerkingsvraagstukken aanlopen. Onze formule voor een succesvolle Dementieketen, CVA-keten, Palliatieve keten of andere zorgketen kent vier stappen.

  1. Formuleer eerst de gedeelde doelen en uitgangspunten. Daarmee legt u een basis waarop de ketenpartners het gehele ontwikkeltraject kunnen teruggrijpen.
  2. Neem direct aan het begin van de samenwerking beslissingen over de hete hangijzers. Die gaan meestal over: autonomie, regie en geld. U kent dan tevens de trekkracht van de keten op dat moment.
  3. Start met concrete activiteiten die snel resultaat opleveren.
  4. Bouw de keten verder uit en blijf evalueren en verbeteren.

    De adviseurs van WoonZorg Advies ondersteunen uw zorgketen als: projectleider, projectsecretaris, adviseur of ondersteuner op deelonderwerpen.