Samenwerken in de wijk

Als gemeente wilt u de zorg dichtbij uw burgers organiseren. Sociale wijkteams vormen daarom in veel gemeentes het hart van de nieuwe Wmo. Zichtbare en laagdrempelige schakels in de wijk; schakels die kunnen fungeren als de frontoffice van de Wmo; schakels die de kortste verbinding vormen naar de juiste ondersteuning. Het vormen van sociale wijkteams is met veel dilemma’s en uitdagingen omgeven. Hoe maken we de beweging “naar voren”, van specialistische naar algemene ondersteuning; hoe verankeren we een adequate verbinding naar het nodige maatwerk? Welke deskundigheid moeten buurtcoaches hebben; hoe gaan we om met concurrentie- en welke gegevens kun je met elkaar delen? Bij de start van het traject zijn er meer vragen dan antwoorden. Deze vragen zullen werkenderwijs moeten worden opgelost door gewoon samen aan de slag te gaan en vertrouwen in elkaar op te bouwen. WoonZorg Advies biedt onafhankelijke en resultaatgerichte begeleiding bij dit proces van vallen, opstaan en vooral doorgaan.

« terug