Een complex proces vraagt een heldere aanpak

Of het nu gaat om woonservicegebieden of om sociale wijkteams: U hebt bij de ontwikkeling van samenwerking te maken met veel partijen en veel belangen. In de projecten waar we optreden als projectleider maken de initiatiefnemers duidelijke afspraken over regie, verantwoordelijkheden en taken. In de praktijk geeft dat rust en vertrouwen en dat leidt weer tot een doelmatige aanpak. Wij delen het proces op in fasen met per fase een omschrijving van de gewenste resultaten en van de inrichting van het proces. De inbreng van bewoners heeft hierin een duidelijke plaats.

« terug