Organisatieontwikkeling – de meeste intervisie is geen intervisie

Intervisie is een onderwerp dat we er graag nog even uitlichten. Veel ontwikkeltrajecten hebben een toename van regelruimte tot doel; bij managers, maar ook bij uitvoerende medewerkers. Door die toegenomen beslisvrijheid zouden de betreffende medewerkers doelgerichter moeten kunnen werken. Maar gebeurt dat ook? Intervisie is een prachtig instrument om de effectiviteit van mensen te vergroten, door te leren van elkaar. In de praktijk is de term intervisie echter synoniem geworden met ‘praten over je werk, hoe en waar dan ook’ (in een teamoverleg, tijdens het werk met collega’s, bij de koffieautomaat). Dat is jammer, want terloopse gesprekjes leiden zelden tot blijvend effectiever gedrag. De stapsgewijze, gestructureerde, geconcentreerde aanpak van intervisie zoals het eigenlijk bedoeld is, doet dat wel. We laten met plezier een keer zien hoe WoonZorg Advies intervisie resultaatgericht inzet.

« terug