Mantelzorgbeleid

Samenspel tussen mantelzorgers en professionals
Systematische aandacht van uw medewerkers voor de mantelzorgers / familie van uw cliënten levert winst op. Daarvan zijn wij overtuigd.
Meer »

Mantelzorgbeleid in zorgorganisaties
Samen met ActiZ organiseren wij kennisnetwerken voor beleidsmedewerkers en managers van zorgorganisaties die zich bezig houden met mantelzorgbeleid.
Meer »

Mantelzorgbeleid en de 3 decentralisaties: één gezin, één plan

Als gemeente geeft u uw verantwoordelijkheid voor mantelzorg meestal vorm via subsidiering van een steunpunt mantelzorg of een centrum voor informele zorg. Dat is een goed begin. Toch horen we (nog) steeds de vraag: hoe bereiken we de mantelzorgers?
Meer »