Mantelzorgbeleid in zorgorganisaties

Samen met ActiZ organiseren wij sinds enige jaren kennisnetwerken voor beleidsmedewerkers en managers van zorgorganisaties die zich bezig houden met familieparticipatie en mantelzorgbeleid. We zien steeds meer zorgorganisaties die een duidelijke visie op de samenwerking met familie en mantelzorgers willen formuleren en deze visie naar de praktijk van alledag vertalen. WoonZorg Advies biedt actuele informatie en handreikingen voor een praktische en projectmatige aanpak. Organisaties ervaren dat deze begeleiding hen steun biedt om het onderwerp mantelzorg op de agenda te houden en concreet vorm te geven.  Voor meer informatie:  top@woonzorgadvies.nl.

We hebben ook een stappenplan ontwikkeld voor zorgorganisaties: ‘Ontwikkeling van mantelzorgbeleid; voorbeeld van een integrale aanpak’. Daarnaast kunnen we uw zorgorganisatie op maat helpen bij het ontwikkelen van mantelzorgbeleid.

« terug