Mantelzorgbeleid en de decentralisaties

Eén gezin, één plan

Als gemeente geeft u uw verantwoordelijkheid voor mantelzorg meestal vorm via subsidiering van een steunpunt mantelzorg of een centrum voor informele zorg. Dat is een goed begin. Toch horen we (nog) steeds de vraag: hoe bereiken we de mantelzorgers? Het antwoord is wat ons betreft even simpel als doeltreffend: door met alle zorgorganisaties en hulpverleners de oren en ogen goed open te houden en allen zelf de verantwoordelijkheid te nemen om goed samen te werken met mantelzorgers. Dit begint al bij de manier van kijken van medewerkers van het Wmo-loket, het consultatiebureau, de praktijkondersteuner, het transferpunt van het ziekenhuis, etc. Wij adviseren gemeenten bij het opzetten van integraal mantelzorgbeleid en het bevorderen van systeemgericht werken. Een steunpunt mantelzorg is daarbij een bron van kennis als het gaat om behoeften van mantelzorgers en kan deze kennis delen en organisaties ondersteunen bij het ontwikkelen van mantelzorgbeleid. Zó bereikt u mantelzorgers.

« terug