Checklist woonservicegebied

WoonZorg Advies heeft samen met Provincie Gelderland een checklist ontwikkeld als hulpmiddel en inspiratiebron bij het inrichten en bestendigen van woonservicegebieden. Voor iedere fase van het proces is een aantal wenselijke kwaliteiten geformuleerd. De checklist in de vorm van een waaier wordt u op verzoek gratis toegezonden. Bestel de waaier hier.

Wij kunnen u ondersteunen om op basis van deze checklist uw project vorm te geven, te evalueren of te bestendigen. Lees meer over de toepassing van de waaier.

« terug