Kennis delen – Ondersteuning interne projectleiders

Stel: je hebt naast leidinggevende taken ook één of meerdere projecten onder je hoede gekregen. Dan blijkt al snel dat het leiden van een project een vak apart is en andere vaardigheden vereist dan het leidinggeven aan een team. Het professioneel leiden van projecten vereist een specifieke manier van werken die iemand zich al doende eigen kan maken. WoonZorg Advies heeft veel ervaring met het opzetten en leiden van projecten en kan (beginnende) interne projectleiders ondersteunen. Ondersteuning vindt plaats in de vorm van (ten minste) maandelijkse begeleidingsgesprekken en/of meelezen en meedenken op afstand. De ondersteuning kan betrekking hebben op de inhoud van het project, op het proces en/of op de vaardigheden van de projectleider. Het resultaat is dat het project professioneel geleid wordt en dat de medewerker zich optimaal ontwikkelt als projectleider. Dit komt ook volgende projecten ten goede.

« terug