VERVOLG DECENTRALISATIES

Doorontwikkelen en transformeren
Op 1 januari 2015 kregen gemeenten door de decentralisaties een forse uitbreiding van taken binnen het sociaal domein. In de afgelopen jaren is ervaring opgedaan met de nieuwe werkzaamheden, met de bijbehorende beleidskaders, de gekozen organisatievorm, de werkprocessen, etc. Inmiddels is de volgende fase aangebroken en ligt de nadruk op doorontwikkelen en transformeren.
meer »

Meer aandacht voor preventie = meer effect met minder middelen
Gemeenten hebben al sinds de invoering van de Wmo te maken met een gestage uitbreiding van taken en vraagstukken op het sociaal domein. In 2015 zijn daar drie omvangrijke decentralisatie-opdrachten aan toegevoegd. Tegelijkertijd is er steeds minder geld beschikbaar.
meer »

Mantelzorgbeleid en de decentralisaties: één gezin, één plan
Klik hier om naar de pagina over Mantelzorgbeleid te gaan.