Vervolg decentralisaties – meer aandacht voor preventie = meer effect met minder middelen

Gemeenten hebben al sinds de invoering van de Wmo te maken met een gestage uitbreiding van taken en vraagstukken op het sociaal domein. In 2015 zijn daar drie omvangrijke decentralisatie-opdrachten aan toegevoegd. Tegelijkertijd is er steeds minder geld beschikbaar. Aan u de schone taak om van de nood een deugd te maken en de eigen kracht en talenten van burgers en ook van organisaties te activeren. Er is een omslag in denken nodig om een verschuiving van individuele naar collectieve voorzieningen te bewerkstelligen. Wij zoeken met u naar de kansen en mogelijkheden en vertalen uw visie naar praktische en creatieve oplossingen. Zoals het combineren van welzijn en dagbesteding, het opzetten van informatie en adviespunten in de woonservicegebieden en gerichte inzet en scholing van vrijwilligers. Woonzorg Advies biedt zowel hulp bij de ontwikkeling van beleid als bij de implementatie van (deel)projecten. Belangrijk zijn voor ons een goede procesbewaking, heldere communicatie met de partners in het werkveld en het creëren van draagvlak.

« terug