Vervolg decentralisaties – doorontwikkelen en transformeren

Op 1 januari 2015 kregen gemeenten een forse uitbreiding van taken binnen het sociaal domein. In de afgelopen jaren is ervaring opgedaan met de nieuwe werkzaamheden, nieuwe structuren en nieuw beleid. Inmiddels is de volgende fase aangebroken met nadruk op doorontwikkelen en transformeren. Dat brengt nieuwe opgaven met zich mee:
♦ evalueren en optimaliseren van inrichting, bemensing, kernactiviteiten, werkwijze van gebiedsteams;
♦ meer aandacht voor preventie, versterken van burgerkracht;
♦ vereenvoudigen van procedures en protocollen, meer ruimte voor cliënt en professional, maar zonder als gemeente de controle te verliezen;
♦ verdere integratie tussen verschillende onderdelen van het sociaal domein, met inachtneming van privacy;
♦ bestendigen, versterken of vernieuwen van samenwerkingsverbanden;
♦ genereren van betere management(stuur)informatie, systematisch werken aan kwaliteitsverbetering, met feedback van cliënten en uitvoerend medewerkers.
WoonZorg Advies levert graag een bijdrage aan bovenstaande of andere vraagstukken in uw organisatie. Dat doen we in verschillende rollen, afhankelijk van uw specifieke vraag: onderzoeker, ontwikkelaar, adviseur, sparring partner, coach, procesbegeleider, interim medewerker.

« terug